Hei og velkommen til Nytt Rør AS

Nytt Rør AS ble etablert i 2008 av Mortens Rørinspeksjon og ØPD Solutions. To lokale selskaper med lang erfaring innen arbeid med alle typer rør på land og under vann.
Nytt Rør ble medlem av Rørfornying Norge fra etableringen på bakrunn av eiernes erfaring og renomè.
I forbindelse med etableringen av et nytt selskap kjøpte Nytt Rør Veolia Miljø sin avdeling innen rørinspeksjon og overtok samtidig to rørinspeksjons biler med operatører som tilsammen hadde over 15 års erfaring innen inspeksjon av ledningsnett.
Selskapene omfattes av rengjøring, kontroll, utbedring og produksjon av rør. Nytt Rør kjøpte i 2011 Mortens Rørinspeksjon AS.
ØPD Solutions solgte Nytt Rør til Nytt Rør Holding i 2014.
Nytt Rør Holding holder idag Mortens Rørinspeksjon AS og Nytt Rør AS.

Visjon

Nytt Rør AS har som visjon og etablere seg som en ledende aktør innen rørfornying og inspeksjon av alle typer rør.

Struktur

I dag teller avdelingen på Stathelle i Bamble kommune totalt 10 ansatte, og via sitt sterke samarbeid med søsterbedriften Mortens Rørinspeksjon i Kodal, Sandefjord kan vi tilby våre kunder et bredt spekter innenfor rørinspeksjon, rørfornying, høytrykkspyling og tetthet-/trykktesting samt desinfisering av kommunale og private ledningsnett.

Ansatte

Daglig leder:
Lars Marius Natvig    
- 488 54 084
Salg og Markedsleder:
Martin-A. Svendsen
- 986 34 269
Formann:
John-Marius Svendsen
- 464 17 834
Prosjektleder:
Thor Ove Olsen 
- 483 04 861