Nytt Rør AS

Moa boligsameiet - Sandefjord

Prosjekt:
Moa Boligsameiet
Olympiaveien
3224 Sandefjord

Årsak:
Moa boligsameiet hadde i flere tilfeller hatt problemer med avløpsnettet som følge av gamle støpejernsrør i grunnen.
En rørinspeksjon avdekte behovet for utbedring.

Løsning:
Nytt Rør AS utførte rehabilitering uten graving på samtlige av boligsameiets rekkehus fra kommunal ledning og frem til stikkledningenes endepunkter.
Olimb Rørfornying AS har ved en tidligere anledning rehabilitert hovedløp i gaten.
Foringen som ble montert etter "strømpemetoden" er av godkjent ringstivhet etter gitte funksjonskrav.

Referanse:
Styremedlem - Grethe Lund