Nytt Rør AS

Høybo Borettslag - Tønsberg

Prosjekt:
Høybo Borettslag
Anders Rørholtsvei 18 & 20
3117 Tønsberg

Årsak:
Høybo borettslag i Tønsberg henvendte seg Nytt Rør AS på bakgrunn av kloakklukt i kjelleren i blokk nr. 20.
Nærmere rørinspeksjon avdekte brudd på ledningen som følge av korrosjon på gamle støpejernsrør.

Løsning:
Nytt Rør gjorde i forbindelse med dette totalutbedring med grenforsterkninger på 2 av bunnledningene i borettslagets blokker.
Alt dette med minimal inngrepen i byggningsmassene.

Etter endt rehabilitering forsvant kloakklukt og tidligere "klukking" i rørene.

Referanse:
Styremedlem - Else Marie Todnem