Nytt Rør AS

Skottåsen Borettslag - Skien

Prosjekt:
Skottåsen Borettslag
Røyvegen 1-3-5-7
3724 Skien

Årsak:
Det hadde oppstått sprekker og hull i bunnledninger av materialet ABS-plast på stikkledningene fra kommunalt anlegg og inn til rekkehus.
Dette gjorde igjen at Skottåsen borettslag hadde hatt problemer med kloakk over en lengre periode i form av blant annet tilstoppinger.

Løsning:
Nytt Rør AS ferdigstilte prosjekt- rørfornying av bunnledninger med grenforsterkninger i uke 13. 2015.

Referanse: