Rørfornying

Rørfornying er et samlebegrep for installasjon av nye rør på innsiden av gamle rør. Dette gjennomføres uten å grave opp hage, pigge kjeller/ badegulv eller rive ned vegger.

rorfornying

Ulike avløpsrør har ulik levetid og forenklet kan vi si at rør som er 30-50 år gamle kan ha mistet noe – eller mye av sin opprinnelige funksjon. Rørenes funksjon og standard påvirkes av faktorer som råvarer, bevegelser i huset og hva som renner igjennom rørene.

Rehabilitering av rør

Å bytte avløpsrør og stammer er noe av det mest omfattende arbeid som gjøres i et hus, og det finnes flere grunner til slik rehabilitering. For stammer og grenrør kan det være materialsvakhet pga elde, bevegelser i hus/ eller fundament, bygg- og anleggsvirksomhet eller gjentatt åpning av tette rør ved spyling, staking eller bruken av kjemiske avløpsåpnere som f. eks Plumbo. For bunnledninger, altså horisontale rør fra husets kjeller ut til kommunalt nett, er grunnen oftest materialsvakhet pga elde, frostsprenging/tele, anleggsvirksomhet som har foregått over rørene, røtter som har vokst inn i rørsprekker/skjøter.

Rørfornying er noe man gjør for at man må, og alt for sjeldent før man må.

Riving og pigging - nei

Tradisjonelt må det rives og pigges for å frilegge og fjerne gamle rør før man kan installere nye. I dag er ikke dette nødvendig. I de fleste tilfeller kan vi nå legge nytt belegg inne i de gamle rørene. Ved å benytte de gamle rørene som støpeform for en ny, innvendig foring gir vi de gamle rørene samme funksjon og levetid som nytt rør. Dette er allerede utført i tusenvis av norske leiligheter og hus. Dette er noe vi har gjort i over 35 år…

DET ER DET INNVENDIGE SOM TELLER…