Rørinspeksjon

Rørinspeksjon er en innvendig film av rørene for å gi en tilstandsdokumentasjon av rørene. Ved inspeksjonen vil kunden få en rapport i henhold til Norvar standard (Norsk Vann) samt en kopi av filmen på DVD.

Rorinspeksjon

Rørinspeksjon benyttes for å kartlegge tilstand på stikkledninger, drenering, luftekanaler, tanker med mer. Nytt Rør AS har noe av det mest avanserte utstyret på markedet for å gjennomføre en rørinspeksjon. Dette gjøres derfor nøyaktig og effektivt. Nytt Rør AS er også medlem av Rørinspeksjon Norge (RIN).

Digital rørinspeksjon

Rørinspeksjon har utviklet seg til å bli den viktigste metoden for dokumentasjon av kvalitet og funksjon for gamle og nye stikkledninger. Stikkledninger fra 25mm og opp til 160mm kan filmes, med total lengde på opptil 100 meter i et strekk med stakekamera. For og kunne utføre en rørinspeksjon trenger vi tilgang til rørene, dette kan være fra kum, septiktank, stakeluke i kjeller eller andre tilgangspunkter som måtte være tilgjenglig. Herfra staker vi det aktuelle kamera så langt det er nødvendig. Vi rapporterer underveis og tar opp video digitalt.

Inspeksjon av de fleste typer rør

Med våre inspeksjonskameraer kan vi inspisere de fleste typer rør, eldre rør, samt nyanlegg. Vi har høy kompetanse innenfor det å tilpasse utstyr av høy kvalitet til det enkelte oppdraget, også med ex-kamera der det måtte kreves. Vi har også selvgående kameraer for inspeksjon av større dimensjoner, opptil 1600mm på 500 meter lengde i et strekk.

Rørinspeksjon av private stikkledninger er ofte brukt i forbindelse ved husoverdragelse og av forsikringsselskap ved eventuelle kloakkstopp o.l

Nytt Rør AS har operatører med erfaring fra Rørinspeksjon tilbake til 1990- tallet.