Referanser

Noen av våre prosjekter

Moa boligsameiet

Sandefjord
 
ADRESSE:
Olympiaveien
3224 Sandefjord
 
REFERANSE:
Styremedlem – Grethe Lund

ÅRSAK:
Moa boligsameiet hadde i flere tilfeller hatt problemer med avløpsnettet som følge av gamle støpejernsrør i grunnen.
 En rørinspeksjon avdekte behovet for utbedring.

LØSNING:
Nytt Rør AS utførte rehabilitering uten graving på samtlige av boligsameiets rekkehus fra kommunal ledning og frem til stikkledningenes endepunkter.
Foringen som ble montert etter «strømpemetoden» er av godkjent ringstivhet etter gitte funksjonskrav.

 

Høybo Borettslag

Tønsberg
 
ADRESSE:
Anders Rørholtsvei 18 & 20
3117 Tønsberg
 
REFERANSE:
Styremedlem – Else Marie Todnem

ÅRSAK:
Borettslaget i Tønsberg henvendte seg Nytt Rør AS på bakgrunn av kloakklukt i kjelleren i blokk nr. 20.
 
Nærmere rørinspeksjon avdekte brudd på ledningen som følge av korrosjon på gamle støpejernsrør.

LØSNING:
Nytt Rør gjorde i forbindelse med dette totalutbedring med grenforsterkninger på 2 av bunnledningene i borettslagets blokker.
 
Alt dette med minimal inngrepen i byggningsmassene. Etter endt rehabilitering forsvant kloakklukt og tidligere «klukking» i rørene.

Skottåsen Borettslag

Skien
 
ADRESSE:
Røyvegen 1-3-5-7
3724 Skien

ÅRSAK:
Det hadde oppstått sprekker og hull i bunnledninger av materialet ABS-plast på stikkledningene fra kommunalt anlegg og inn til rekkehus.
 
Dette gjorde igjen at borettslaget hadde hatt problemer med kloakk over en lengre periode i form av blant annet tilstoppinger.

LØSNING:
Nytt Rør AS ferdigstilte prosjekt- rørfornying av bunnledninger med grenforsterkninger i uke 13. 2015.

Stridsklevenga Borettslag

Porsgrunn
 
ADRESSE:
Kløvervegen
3929 Porsgrunn

ÅRSAK:
Det hadde oppstått sprekker og hull i bunnledninger av materialet ABS-plast på stikkledningene fra kommunalt anlegg og inn til rekkehus.
 
Dette gjorde igjen at borettslaget hadde hatt problemer med kloakk over en lengre periode i form av blant annet tilstoppinger.

LØSNING:
Nytt Rør AS ferdigstilte prosjekt- rørfornying av bunnledninger med grenforsterkninger i alle påstikk.